Zdarzają się sytuacje, kiedy uruchomienie testów wymaga użycia Mavena z pominięciem IDE. W takich sytuacjach debugowanie może się wydawać kłopotliwe. Na całe szczęście z pomocą przychodzi wtyczka Surefire.

Chcąc odpalić testy w trybie debugowania wystarczy użyć polecenia:

mvn -Dmaven.surefire.debug test

Maven przed uruchomieniem testów rozpocznie nasłuchiwanie na porcie 5005 i poczeka na zdalne połączenie. Gdy tylko połączymy się debuggerem za pomocą dowolnego IDE, proces będzie kontynuowany do momentu zatrzymania na ewentualnych breakpointach.