W przypadku korzystania z szyfrowania dysku na komputerze z Ubuntu może istnieć potrzeba zmiany hasła użytego przy instalacji. Do zarządzania hasłami służy LUKS (Linux Unified Key Setup). Warto wiedzieć, że hasła dla każdej partycji przechowywane są w 8 slotach, numerowanych od 0.

Chcąc podejrzeć sloty dla danej partycji (dla przykładu sda1) wystarczy użyć polecenia:

sudo cryptsetup luksDump /dev/sda1

Chcąc zmienić hasło wystarczy dodać nowe i usunąć stare (dla przykładu zmiana dla partycji sda1):

sudo cryptsetup luksRemoveKey /dev/sda1
sudo cryptsetup luksAddKey /dev/sda1

W efekcie po ponownym uruchomieniu komputera do odszyfrowania niezbędne będzie nowe hasło.